کانفیگ تخصصی

کانفیگ سیپنل

کانفیگ تخصصی سیپنل، کلادلینوکس، لایت‌اسپید و تمامی نرم‌افزار‌های موردنیاز، کانفیگ بنابر کاربری و نحوه‌ی استفاده از سرور.